Pivní chlazení

Půjčujeme pivní chlazení

 • K zakoupenému sudu našeho piva KOHOUT půjčujeme i pivní chlazení.
 • Typ Lindr PYGMY 25/K s integrovaným vzduchovým kompresorem.
 • Samozřejmě půjčujeme celou kompletní sestavu, včetně narážeče na naše sudy.

Ceník:

Sestava pivního chlazení PYGMY 25/K – jednokohoutová s vestavěným kompresorem

 • půjčovné na 1 den 200,-  Kč včetně DPH s našim pivem / 400,- Kč včetně DPH bez piva
 • půjčovné na víkend (Pá – Po)  300,-  Kč včetně DPH s našim pivem / 600,- Kč včetně DPH bez piva
 • Půjčující složí zálohu ve výši 2.000,- Kč, která bude po vrácení nepoškozeného výčepního zařízení včetně příslušenství navrácena.

Sestava pivního chlazení PYGMY 40/K -dvoukohoutová s vestavěným kompresorem

 • půjčovné na 1 den 400,-  Kč včetně DPH s našim pivem / 1.000,- Kč včetně DPH bez piva
 • půjčovné na víkend (Pá – Po)  600,-  Kč včetně DPH s našim pivem / 1.500,- Kč včetně DPH bez piva
 • Půjčující složí zálohu ve výši 4.000,- Kč, která bude po vrácení nepoškozeného výčepního zařízení včetně příslušenství navrácena.

Informace o zapůjčení výčepního zařízení získáte na tel725 746 527.
Před objednáním si pozorně přečtěte zápůjční podmínky.

Zápůjční podmínky

 • K zapůjčení je k dispozici model pivního chlazení PYGMY 25/K a PYGMY 40/K včetně potřebného příslušenství (narážeče, hadice, rychlospojky)
 • Zapůjčení pivního chlazení je možné pouze po osobním vyzvednutí a vrácení
 • Poskytovatel negarantuje 100% dostupnost výčepních zařízení v jakékoliv době.
 • Půjčující není povinen po použití provést údržbu pivního chlazení ve formě propláchnutí a vyčištění, tuto službu zajišťuje poskytovatel a je součástí ceny zapůjčení.
 • Zapůjčení pivního chlazení a jeho vrácení je možné v pracovní době tj. Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00 hod. V jiný čas pouze po telefonické dohodě.
 • Zapůjčené výčepní zařízení i s příslušenstvím bude vráceno v dohodnutý den nejpozději do 16:00, pokud nebude domluveno jinak.
 • Při nedodržení dne vrácení se k ceně připočítává jednodenní cena za každý den prodlení.
 • Půjčující složí poskytovali vratnou zálohu pro pokrytí případných škod způsobených na zapůjčeném zařízení. Tato záloha bude po vrácení nepoškozeného zařízení, včetně kompletního příslušenství, navrácena půjčujícímu.
 • Poškodí-li půjčující zapůjčený předmět, nebo nevrátí-li půjčené příslušenství, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu. Tyto náklady budou odečteny od složené zálohy, která bude vrácena až po opravě.
 • Půjde-li o neopravitelnou závadu nebo ztrátu, propadne celá záloha poskytovateli. Půjčující dostane kopii servisního protokolu od autorizovaného servisu.
 • Půjčující doloží svou totožnost občanským průkazem a telefonním číslem, a svým podpisem zápůjčního listu se zavazuje dodržet tyto zápůjční podmínky.