Klub přátel kohouta

Adresa klubu:
Moravská 207, 560 02  Česká Třebová

telefonické spojení:
602 615 309 – Ing. Milota Blažková Faltusová

předseda klubu:
Svoboda Petr, tel.: 776 305 557

Jak se stát členem Klubu Kohouta?

Stačí vyplnit přihlášku do klubu a přijít si do pivovaru pro členskou kartu s číslem nebo Vám členskou kartu můžeme zaslat na Vámi udanou adresu. Členství v klubu je dobrovolné, nezávislé a zcela zdarma. Člen je pouze povinen prokazovat se při akcích pořádaných Pivovarem Faltus členskou průkazkou.

Pozn.: do přihlášky je nutné vyplnit následující údaje: Jméno a Příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a případně telefonické a emailové spojení pro zasílání informací o akcích klubu. Tato poskytnutá data slouží pouze pro účely klubu a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Klub přátel Kohouta se zakládá na dobu neurčitou, jeho činnost může být kdykoliv ze strany Pivovaru Faltus ukončena.

Kdo se může stát členem klubu Kohouta?

Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let.  Členem klubu se nemůže stát právnická osoba a osoba, která by výhody z členství využívala pro další svůj prospěch (např. pro prodej… atd).

Co mi členství přinese? A jaká bude činnost klubu?

Členy klubu spojuje především zájem o podporu pivovarnictví a jeho historii, a dále je spojuje zájem o Pivovar Faltus. Jednoduše řečeno, chceme sdružit lidi, kteří se zajímají o pivo a  s ním spjaté obory.

Pro členy klubu budeme pořádat různé vzdělávací akce (přednášky, semináře, exkurze do jiných pivovarů, ochutnávky speciálních piv apod.). Schůzky klubu budou probíhat v prostorách pivovaru  – 1–2x ročně nebo dle dohody i častěji.

  • Členové se budou moci podílet na výběru a přípravě nových druhů piv.
  • Dále předpokládáme, že se v klubu budou setkávat i sběratelé pivních etiket, lahví, zátek a propagačních materiálů.
  • Člen má dále možnost diskuze s ostatními členy klubu

Výhody?

Možnost získat propagační materiál Pivovaru Faltus v cenách určených pro klub (trička, čepice apod.), nákup sudového piva s 5% slevou, účastní se plánovaných exkurzích za zvýhodněnou cenu.

S členskou průkazkou můžete využívat celé řady výhod a slev. Díky členství máte možnost získat naše propagační materiály za zvýhodněné ceny (trička, samolepky, odznaky apod.).

Jako člen se můžete účastnit řady akcí pořádaných pro členy a využít všech členských výhod. Máte možnost s námi nahlédnout do míst, kam se běžní smrtelníci nedostanou (např. prohlídky a ochutnávky v pivovarech), a setkat se s významnými osobnostmi českého pivovarnictví.

A jak členství zanikne?

Členství v klubu zaniká na základě písemné žádosti člena, kterou musí doručit na adresu: Pivovar Faltus, Moravská 207, 560 02 Česká Třebová nebo e-mailem na adresu objednavky@pivovar-faltus.cz a zároveň musí odevzdat s touto žádostí i členskou průkazku.

Člen klubu může být vyloučen při závažném či opakovaném porušování pravidel klubu, nebo při zneužití výhod člena klubu např. pro svoje obohacení.